top of page

ZDRAVSTVENA

POSTAJA TABOR

projekt:

Javni enostopenjski natečaj za ZP Tabor

nagrada:

3. mesto

naročnik:

Mestna občina Maribor

avtorska skupina:

Denis Rovan,  Katja Saje,  Nina Vidič Ivančič

leto natečaja:

2020

bottom of page